Kategoria: Mąż

Jak to jest mieć 50% udziałów w Małżeńskiej Spółdzielni Pracy i być tą brzydszą stroną świata.